31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online
Přihlášení do aplikace iStravné
Přihlášení do aplikace Školní program

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Sběr surovin, třídění odpadu ve školním roce 2017/2018

Sběr hliníku

Škola je zapojena do soutěže ve sběru druhotných surovin pořádanou společností AVE sběrné suroviny a.s., která vykupuje nejen papírový sběr, ale i hliník. Na školní rok 2017 / 2018 vyhlašují dvě soutěžní kategorie. První kategorie bude vyhodnocena dle celkového množství dodaných tun za každou školu a druhá kategorie dle průměrného množství dodaného na žáka v kg. V každé kategorii školám umístěných na prvním až pátém pořadí, náleží navíc vyplacení jednorázové finanční odměny.

Na jaře (přesný termín bude včas zveřejněn) bude přistavěn kontejner na hliník, v průběhu určeného týdne a časového rozmezí bude možné hliník odevzdávat. Není tedy zcela nutné hliník skladovat ve škole, ale i přesto je pro uskladnění hliníku opět k dispozici místnost v atriu. Na 1. stupni evidují sběr hliníku třídní učitelé, na 2. stupni Mgr. Jana Šoupová .

Sběr papíru

Svoz papíru také zajišťuje společnost AVE sběrné suroviny a.s. (jako v loňském roce).

Kontejner bude přistavěn na podzim 2017 (přesný termín bude včas zveřejněn).

Papír bude možné nosit v průběhu určeného týdne a časového rozmezí, kdy bude u kontejneru služba starající se o organizaci.

Papír a karton musí být svázány do balíků zvlášť nebo uloženy do krabic a zváženy. Evidence sbíraného materiálu proběhne u kontejneru, děti dostanou lísteček a odevzdají třídním učitelům.

Sběr elektrozařízení a baterií

RECYKLOHRANÍ, aneb Ukliďme si svět! je dlouhodobý školní vzdělávací program finančně podporovaný společnostmi ASEKOL a.s., ECOBAT s.r.o., ELEKTROWIN a.s. a Cart4Future s.r.o. a zajišťuje svoz elektrozařízení a baterií.  

V budově školy jsou umístěny 2 sběrné nádoby na použitá drobná elektrozařízení (například fén, žehlička, rychlovarná konvice… apod.). Jsou to červené popelnice: na 1. stupni je popelnice umístěna v přízemí u výtahu, na 2. stupni v přízemí před schody k jídelně. Vedle popelnic stojí krabice na použité baterie. Nádoby jsou vyváženy po jejich naplnění.

Všechny projekty podporují cíle environmentální výchovy, učí žáky třídit odpady a tím přispívat ke zlepšení životního prostředí. Díky odměnám z těchto programů přispívají i škole a zlepšení podmínek ve vzdělávání.

Třiďte odpad! J

Petra Křížková

Koordinátor EVVO

 

vytisknout stránku
Design by SITMP